در حال بارگذاری ...! شکیبا باشید.

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

The 3rd National Conference on Archaeology of Iran
Tehran - November 2017

تهران
آبان ۱۳۹۶

ارسال مقالات

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، نظر به تصمیم کمیته علمی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، از مجموع چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه، از هر نویسنده حداکثر ۲ چکیده مقاله جهت چاپ پذیرفته خواهد شد که از بین تنها یک مقاله بصورت نویسنده مستقل خواهد بود

برای ارسال مقالات از پیوند زیر اقدام کنید.

عضویت و ارسال مقالات

آمار بازدیدها

  • ۰
  • ۴
  • ۱
  • ۳۰
  • ۳۲,۴۷۸

تماس با دبیرخانه همایش

پژوهشگران عزیز برای تماس با دبیرخانه همایش ملی باستان شناسی ایران با ما به آدرس: بیرجند، خیابان ۱۷ شهریور، دانشکده هنر مکاتبه نمایید.

تلفن و دورنگار: ۳۲۲۲۷۱۷۵-۰۵۶

فرم تماس