در حال بارگذاری ...! شکیبا باشید.

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

The 3rd National Conference on Archaeology of Iran
Tehran - November 2017

تهران
آبان ۱۳۹۶

آمار بازدیدها

  • ۰
  • ۲
  • ۳
  • ۱۹
  • ۳۲,۲۲۶

تماس با دبیرخانه همایش

پژوهشگران عزیز برای تماس با دبیرخانه همایش ملی باستان شناسی ایران با ما به آدرس: بیرجند، خیابان ۱۷ شهریور، دانشکده هنر مکاتبه نمایید.

تلفن و دورنگار: ۳۲۲۲۷۱۷۵-۰۵۶

فرم تماس