در حال بارگذاری ...! شکیبا باشید.

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

The 3rd National Conference on Archaeology of Iran
Tehran - November 2017

تهران
آبان ۱۳۹۶

آمار بازدیدها

  • ۱
  • ۴
  • ۱
  • ۳۰
  • ۳۲,۴۷۸

تماس با دبیرخانه همایش

پژوهشگران عزیز برای تماس با دبیرخانه همایش ملی باستان شناسی ایران با ما به آدرس: بیرجند، خیابان ۱۷ شهریور، دانشکده هنر مکاتبه نمایید.

تلفن و دورنگار: ۳۲۲۲۷۱۷۵-۰۵۶

فرم تماس