سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

با عنایت و لطف پروردگار و با همت گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند و دبیرخانه ی دایمی همایش ملی باستان شناسی ایران، سومین دوره ی همایش ملی باستان شناسی ایران در آبانماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. با توجه به استقبال پژوهشگران، اساتید و دانشجویان باستان شناسی در دو دوره ی قبل، پیش بینی می شود که سومین دوره ی همایش ملی باستان شناسی ایران همچون سالهای گذشته با استقبال محققین و اساتید این رشته روبرو گردد.

تمامی تلاش گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند و دبیرخانه ی دایمی همایش ملی باستان شناسی ایران برآن است تا سومین دوره ی همایش ملی باستان شناسی ایران با کیفیتی بیش از پیش برگزار گردد.

برای اطلاع دقیق از شرایط ارسال چکیده مقالات و تاریخ های مهم سومین دوره ی همایش ملی باستان شناسی ایران، به سایت همایش مراجعه نمایید.

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران