دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

پس از برگزاری اولین همایش باستان شناسی ایران، و با توجه به استقبال چشمگیر باستان شناسان، اساتید باستان شناسی و دانشجویان این رشته، دبیرخانه دایمی همایش ملی باستان شناسی ایران مفتخر به برگزاری دومین دوره ی همایش ملی باستان شناسی ایران در آبانماه ۱۳۹۴ شد. همانطور که انتظار می رفت، دومین دوره ی همایش ملی باستان شناسی ایران با استقبال چشمگیری مواجه شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دومین همایش ملی باستان شناسی ایران مراجعه کنید.