اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

اولین همایش ملی باستان شناسی ایران، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ توسط دبیرخانه ی دایمی همایش ملی باستان شناسی ایران دانشگاه بیرجند و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی باستان شناسی ایران، پژوهشکده باستان شناسی کشور و سایر مراکز علمی و پژوهشی، در دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اولین همایش ملی باستان شناسی ایران مراجعه کنید.